Standard Svensk standard · SS-EN 1708-2

Svetsning - Svetsförband i stål - Del 2: Ej trycksatta komponenter

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1708-2:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1708-2

Svetsning - Svetsförband i stål - Del 2: Ej trycksatta komponenter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Syftet med denna europastandard är att ge exempel på riktiga och accepterade svetsade förbindningar användbara i svetsade ej trycksatta komponenter. Den främjar inte standardisering av förbindningar som kan betraktas som tvingande eller begränsar utvecklingen på något sätt. Krav på bärförmåga, lämplighet för ändamål, utmattning och korrosionsangrepp skall beaktas om så anses nödvändigt. Denna standard innehåller exempel på förbindningar svetsade med följande metoder (metodnummer enligt EN ISO 4063): - Metallbågsvetsning med belagd elektrod (111); - Metallbågsvetsning med rörelektrod utan gasskydd (114); - Pulverbågsvetsning (12): - MIG-svetsning (131); - MAG-svetsning (135); - MAG-svetsning med rörelektrod (136); - MIG-svetsning med rörelektrod (137); - TIG-svetsning (141); Övriga metoder enligt överenskommelse. Ytterligare krav bör beaktas enligt existerande tillämpningsstandarder.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1708-2

Svetsning - Svetsförband i stål - Del 2: Ej trycksatta komponenter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning, SIS/TK 134/AG 03

Internationell titel: Welding - Basic weld joint details in steel - Part 2: Non internal pressurized components

Artikelnummer: STD-29643

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-02-02

Antal sidor: 49

Ersätts av: SS-EN 1708-2:2018