Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16122-4:2016

Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av sprutor i drift - Del 4: Stationär och semimobil utrustning (ISO 16122-4:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16122-4:2016

Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av sprutor i drift - Del 4: Stationär och semimobil utrustning (ISO 16122-4:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 16122, när den används tillsammans med ISO 16122 1, anger kraven och provningsmetoderna för kontroll av stationära och semimobila sprutor i bruk. Kraven berör i huvudsak sprutans tillstånd med avseende på möjlig risk för miljöföroreningar samt dess prestanda för att uppnå bra applicering. De gäller inte för appliceringsutrustning för rumslig behandling (t.ex. Dimmningsaggregat).ANM. Kraven för skydd av provningsoperatörerna under en kontroll anges i ISO 16122 1.

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16122-4:2016

Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av sprutor i drift - Del 4: Stationär och semimobil utrustning (ISO 16122-4:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lantbrukssprutor, SIS/TK 224

Internationell titel: Agricultural and forestry machines - Inspection of sprayers in use - Part 4: Fixed and semi-mobile sprayers (ISO 16122-4:2015)

Artikelnummer: STD-8019347

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-03-22

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN ISO 16122-4:2016