Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16122-2:2016

Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av sprutor i drift - Del 2: Utrustning med horisontell bom (ISO 16122-2:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16122-2:2016

Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av sprutor i drift - Del 2: Utrustning med horisontell bom (ISO 16122-2:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 16122, när den används tillsammans med ISO 16122-1, anger kraven och provningsmetoderna för kontroll av sprutor med horisontell bom i bruk. Kraven berör i huvudsak sprutans tillstånd med avseende på möjlig risk för miljöföroreningar samt dess prestanda för att uppnå bra applicering.ANM .Kraven för skydd av provningsoperatörerna under en kontroll anges i ISO 16122-1.

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16122-2:2016

Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av sprutor i drift - Del 2: Utrustning med horisontell bom (ISO 16122-2:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lantbrukssprutor, SIS/TK 224

Internationell titel: Agricultural and forestry machinery - Inspection of sprayers in use - Part 2: Horizontal boom sprayers (ISO 16122-2:2015)

Artikelnummer: STD-8019345

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-03-22

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN ISO 16122-2:2016

Ersätter: SS-EN 13790-1 , SS-EN 13790-1