Standard Svensk standard · SS-ISO 6521-1:2019

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Familj D (kompressorer) - Del 1: Specifikationer för kategorierna DAA och DAB (smörjmedel för kolvkompressorer och droppmatade roterande luftkompressorer) (ISO 6521-1:2019, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6521-1:2019

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Familj D (kompressorer) - Del 1: Specifikationer för kategorierna DAA och DAB (smörjmedel för kolvkompressorer och droppmatade roterande luftkompressorer) (ISO 6521-1:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the minimum requirements for mineral or synthetic based lubricants intended for use in reciprocating and drip feed rotary air compressors (vane compressors) with the compression chamber(s)/cylinders lubricated by direct lubricant injection.
NOTE This document can be read in conjunction with ISO 6743-3[1].

Ämnesområden

Smörjmedel (75.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6521-1:2019

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Familj D (kompressorer) - Del 1: Specifikationer för kategorierna DAA och DAB (smörjmedel för kolvkompressorer och droppmatade roterande luftkompressorer) (ISO 6521-1:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416

Internationell titel: Lubricants, industrial oils and related products (Class L) - Family D (compressors) - Part 1: Specifications of categories DAA and DAB (lubricants for reciprocating and drip feed rotary air compressors) (ISO 6521-1:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80012393

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-06-11

Antal sidor: 20