Standard Svensk standard · SS-ISO 12925-2:2020

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Familj C (Kuggväxlar) - Del 2: Specifikationer för kategori CKH, CKJ och CKM (smörjmedel för öppna och halvslutna kuggväxlar) (ISO 12925-2:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 12925-2:2020

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Familj C (Kuggväxlar) - Del 2: Specifikationer för kategori CKH, CKJ och CKM (smörjmedel för öppna och halvslutna kuggväxlar) (ISO 12925-2:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document establishes an extended classification which includes sub-categories of environmentally acceptable lubricants and specifies the minimum requirements for mineral or synthetic based lubricants for the categories CKH, CKJ and CKM, according to ISO 6743-6, and their sub-categories of environmentally acceptable lubricants, intended for the lubrication of open and semi-enclosed gears.
This document covers the lubricants applied in the open and semi-enclosed gear systems most currently encountered in the industry. It does not cover the extreme cases of use with regards to temperature and extreme charges conditions.
NOTE 1 For use in exceptional conditions, suppliers and purchasers of lubricants can mutually agree on additional testing methods and acceptability criteria of the products.
NOTE 2 This document can be read in conjunction with ISO 6743-6.

Ämnesområden

Smörjmedel (75.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 12925-2:2020

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Familj C (Kuggväxlar) - Del 2: Specifikationer för kategori CKH, CKJ och CKM (smörjmedel för öppna och halvslutna kuggväxlar) (ISO 12925-2:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416

Internationell titel: Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family C (gears) - Part 2: Specifications of categories CKH, CKJ and CKM (lubricants open and semi-enclosed gear systems) (ISO 12925-2:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80025063

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-10-13

Antal sidor: 24