Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6743-4:2015

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Klassificering - Del 4: Familj H (Hydraulsystem) (ISO 6743-4:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6743-4:2015

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Klassificering - Del 4: Familj H (Hydraulsystem) (ISO 6743-4:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 6743 establishes the detailed classification of fluids of Family H (Hydraulic systems) which belong to class L (Lubricants, industrial oils, and related products). It is intended to be read in conjunction with ISO 6743-99. This classification system does not include automotive brake fluids or aircraft hydraulic fluids.

Ämnesområden

Hydraulvätskor (75.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6743-4:2015

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Klassificering - Del 4: Familj H (Hydraulsystem) (ISO 6743-4:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416

Internationell titel: Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part 4: Family H (Hydraulic systems) (ISO 6743-4:2015)

Artikelnummer: STD-8015368

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-08-09

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 6743-4