Standard Svensk standard · SS 199000:2014

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) - Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 199000:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 199000:2014

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) - Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden omfattar specifikation, genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning av NVI. Den anger krav för att identifiera, avgränsa och bedöma geografiska områden av positiv betydelse för biologisk mångfald.

Den anger minimikrav för vad en NVI ska omfatta. Så länge det är förenligt med dessa krav kan ytterligare aspekter omfattas och en mer detaljerad redovisning göras. 

Standarden är tillämpbar på samtliga naturtyper, oavsett om de är terrestra, limniska eller marina. Det möjliggörs genom att NVI främst beskriver principer och grundläggande krav men att utförandet i detalj kan vara olika för olika naturtyper.

Omfattning
Denna standard omfattar specifikation, genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning av NVI. Den anger krav för att identifiera, avgränsa och bedöma geografiska områden av positiv betydelse för biologisk mångfald.

Denna standard anger minimikrav för vad en NVI ska omfatta. Så länge det är förenligt med dessa krav kan ytterligare aspekter omfattas och en mer detaljerad redovisning göras.

Denna standard är tillämpbar på samtliga naturtyper, oavsett om de är terrestra, limniska eller marina. Det möjliggörs genom att NVI främst beskriver principer och grundläggande krav men att utförandet i detalj kan vara olika för olika naturtyper.

Ämnesområden

Biologi, botanik, zoologi (07.080) Miljö och miljöskydd allmänt (13.020.01) Miljöpåverkansbedömning (13.020.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 199000:2014

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) - Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Naturvärdesinventering, SIS/TK 555

Internationell titel: Biodiversity survey - Implementation, assessment and reporting

Artikelnummer: STD-102015

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-05-27

Antal sidor: 44

Ersätts av: SS 199000:2023