Standard Svensk standard · SS 825640:2023

Reningsanläggningar upp till 50 pe - Provningsmetoder för utvärdering av reningseffekten hos förtillverkade BDT-anläggningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 825640:2023

Reningsanläggningar upp till 50 pe - Provningsmetoder för utvärdering av reningseffekten hos förtillverkade BDT-anläggningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument specificeras provningsmetoder för att utvärdera reningseffekt, vattentäthet och hållfasthet hos förtillverkade reningsanläggningar för bad-, disk- och tvättvatten från hushåll (BDTvatten).
Detta dokument omfattar BDT-reningsanläggningar för 5 till 50 personer. Provningsmetoderna omfattar inte avskiljning av smittämnen, detta specificeras i SS 825630.

Ämnesområden

Vattenkvalitet allmänt (13.060.01) Avloppsvatten (13.060.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 825640:2023

Reningsanläggningar upp till 50 pe - Provningsmetoder för utvärdering av reningseffekten hos förtillverkade BDT-anläggningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Wastewater treatment systems for up to 50 PT - Test methods for treatment evaluation of prefabricated greywater systems

Artikelnummer: STD-80042374

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-04-25

Antal sidor: 24

Ersätter: SS 825640:2020