Standard Svensk standard · SS-EN 12094-8:2006

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter till gassläcksystem - Del 8 : Krav och provningmetoder för flexibla anordningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12094-8:2006

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter till gassläcksystem - Del 8 : Krav och provningmetoder för flexibla anordningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements and describes test methods for flexible and rigid connectors used in CO2 -, Inert Gas- or Halocarbon gas fire extinguishing systems.
This European Standard is applicable to connectors used:
-- between container valves and the manifold (type 1 and type 5 connector);
-- in pneumatic pilot lines (type 3 connector);
-- in distribution pipework of fire extinguishing installations downstream of the manifold/selector valve (type 2 or type 4 connector).

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12094-8:2006

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter till gassläcksystem - Del 8 : Krav och provningmetoder för flexibla anordningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 8: Requirements and test methods for connectors

Artikelnummer: STD-45362

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-05-18

Antal sidor: 23

Ersätter: SS-EN 12094-8