Standard Svensk standard · SS-EN 12094-7/A1:2005

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter till gassläcksystem - Del 7: Krav och provningsmetoder för munstycken för CO2-system

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12094-7/A1:2005

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter till gassläcksystem - Del 7: Krav och provningsmetoder för munstycken för CO2-system
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12094-7/A1:2005

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter till gassläcksystem - Del 7: Krav och provningsmetoder för munstycken för CO2-system
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 7: Requirements and test methods for nozzles for CO2 systems

Artikelnummer: STD-39052

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-03-11

Antal sidor: 4

Tillägg till: SS-EN 12094-7