Standard Svensk standard · SS-EN 12094-13

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för gassläcksystem - Del 13: Krav och provningsmetoder för backventiler

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 12094-13/AC:2002
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12094-13

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för gassläcksystem - Del 13: Krav och provningsmetoder för backventiler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the requirements and describes test methods for check and non-return valves for CO 2 , inert gas or halocarbon gas fire extinguishing systems.
Non-return and check valves allow the passage in the direction of flow and they prevent flow in the reverse direction.
This European Standard is applicable to check valves installed between container valve and manifold and non-return valves installed in pilot lines, except those valves which are tested in combination with non-electrical control devices.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12094-13

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för gassläcksystem - Del 13: Krav och provningsmetoder för backventiler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves

Artikelnummer: STD-30294

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-01

Antal sidor: 18