Standard Svensk standard · SS-EN 12259-13:2022

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler och vattenspraysystem - Del 13: ESFR sprinkler

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12259-13:2022

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler och vattenspraysystem - Del 13: ESFR sprinkler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements and test methods for early suppression and fast response (ESFR) sprinklers with a nominal discharge coefficient of 200 (pendent and upright), 240 (pendent and upright), 320 (pendent), 360 (pendent), 400 (pendent) and 480 (pendent) l/min/(bar)1/2.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12259-13:2022

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler och vattenspraysystem - Del 13: ESFR sprinkler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 13: ESFR sprinklers

Artikelnummer: STD-80040263

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-12-26

Antal sidor: 72