Standard Svensk standard · SS 883006:2013

Brand och räddning - Brandgasventilatorer - Egenskapskrav och kravnivåer för olika användningsområden

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 883006:2013

Brand och räddning - Brandgasventilatorer - Egenskapskrav och kravnivåer för olika användningsområden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna standard ges en rekommendation för vilka minimikravnivåer eller klasser som ska anges i enlighet med gällande produktstandard beträffande CE-märkta brandgasventilatorer.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Övrigt (13.220.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 883006:2013

Brand och räddning - Brandgasventilatorer - Egenskapskrav och kravnivåer för olika användningsområden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Characteristics and requirement levels of natural smoke and heat ventilators in different applications

Artikelnummer: STD-98770

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-08-19

Antal sidor: 20