Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11161:2007

Maskinsäkerhet - Integrerade tillverkningssystem - Grundläggande krav (ISO 11161:2007)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 11161:2007/A1:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11161:2007

Maskinsäkerhet - Integrerade tillverkningssystem - Grundläggande krav (ISO 11161:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 956 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 956 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 129,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard specificerar säkerhetskraven på integrerade tillverkningssystem (IMS) som innehåller två eller flera sammankopplade maskiner för specifika tillämpningar, såsom komponenttillverkning eller montering. Den innehåller krav och rekommendationer för säker konstruktion, skyddsanordningar samt information om hur IMS används (se figur 1 för grundkonfiguration av ett IMS).
ANM. 1 I denna internationella standard syftar termen system på ett integrerat tillverkningssystem.
ANM. 2 I denna internationella standard syftar termen maskin på delmaskinerna och tillhörande utrustning i det integrerade tillverkningssystemet.
Denna internationella standard är inte avsedd att täcka säkerhetsaspekter för individuella maskiner och utrustning, som kan täckas av standarder som är specifika för dessa maskiner och tillhörande utrustning. Därför innehåller den endast de säkerhetsaspekter som är viktiga för det säkerhetsrelevanta samspelet mellan maskiner och komponenter. I de fall där maskiner och utrustning i ett IMS drivs separat eller enskilt och det skydd som skyddsanordningarna för produktionssättet ger är overksamma eller avstängda, gäller de relevanta säkerhetsstandarderna för dessa maskiner och utrustning.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070) Allmänt Industriell processtyrning (25.040.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11161:2007

Maskinsäkerhet - Integrerade tillverkningssystem - Grundläggande krav (ISO 11161:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 956 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 956 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 129,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Integrated manufacturing systems - Basic requirements (ISO 11161:2007)

Artikelnummer: STD-61147

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-05-25

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN ISO 11161:2007

Ersätter: SS-ISO 11161