Standard Svensk standard · SS-EN 999+A1:2008

Maskinsäkerhet - Placering av skyddsanordningar med beaktande av hastigheter med vilka kroppsdelar närmar sig riskområdet

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 13855:2010 , SS-EN ISO 13855:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 999+A1:2008

Maskinsäkerhet - Placering av skyddsanordningar med beaktande av hastigheter med vilka kroppsdelar närmar sig riskområdet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 Denna Europastandard anger parametrar som grundar sig på värden för hastigheter med vilka en person med hand/arm eller andra kroppsdelar närmar sig riskområdet samt metodik för att fastställa minsta skyddsav-stånd från en bestämd avkänningsanordning eller manöverdon i en skyddsanordning till ett riskområde. 1.2 De anordningar som omfattas är: — skyddsstoppanordningar enligt definition i 3.23.5 i EN 292-1:1991 (speciellt elektriskt avkännande skyddsanordningar, inklusive sådana som används för start av maskiner samt tryckkännande mattor) — tvåhandsmanöveranordningar enligt definition i 3.23.4 i EN 292-1:1991 och som behandlas i EN 574. ANM. Hålldonsmanöveranordningar, som är konstruerade för att kunna påverkas med en hand, anses inte vara skyddsanordningar. 1.3 Denna standard ger vägledning under förutsättning att rätt anordning har valts antingen genom refe-rens till tillämplig C-standard eller efter en riskbedömning. 1.4 När de beräknade avstånden används, kommer de att ge tillräckligt skydd för personer mot riskerna med att närma sig ett riskområde, där någon av följande mekaniska risker finns: — krossning, avklippning, skärning eller avslitning, insnärjning, indragning eller infångning, friktion eller avskavning, genomborrning eller stickning och slag. Skydd mot mekaniska risker från utkast av fasta eller flytande ämnen och icke-mekaniska risker, såsom utströmning av giftiga ämnen, elektricitet, strålning etc., omfattas inte av denna standard.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Ergonomi (13.180) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 999+A1:2008

Maskinsäkerhet - Placering av skyddsanordningar med beaktande av hastigheter med vilka kroppsdelar närmar sig riskområdet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - The positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the human body

Artikelnummer: STD-68690

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-07-17

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN 999+A1:2008

Ersätter: SS-EN 999

Ersätts av: SS-EN ISO 13855:2010 , SS-EN ISO 13855:2010