Standard Svensk standard · SS-EN 292-2

Maskinsäkerhet - Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper - Del 2: Tekniska principer och specifikationer

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 12100-2 , SS-EN ISO 12100-2 Tillägg: SS-EN 292-2/A1:1995
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 292-2

Maskinsäkerhet - Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper - Del 2: Tekniska principer och specifikationer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 3 462 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 3 462 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger tekniska principer och specifikationer
till hjälp för konstruktörer och tillverkare att
uppnå säkerhet vid konstruktion av maskiner (se 3.1 i EN
292-1) för yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning.
Den kan även användas för andra tekniska produkter med
liknande risker.
Del 1 och 2 bör användas tillsammans vid lösning av ett
specifikt problem. De kan användas oberoende av andra
dokument, eller som grund för utarbetande av andra standarder
av typ A eller av typ B och C.
Tillsammans med Del 1 kan EN 292-2 också vara till hjälp
vid en prelimnär bedömning av maskiner med avseende på
deras säkerhet, när det inte finns någon tillämplig standard
av typ C.
Det rekommenderas att denna standard ingår i kurser och
handböcker för att förmedla tekniska principer och specifikationer
till konstruktörer, etc.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 292-2

Maskinsäkerhet - Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper - Del 2: Tekniska principer och specifikationer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 3 462 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 3 462 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 2: Technical principles and specifications

Artikelnummer: STD-10563

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-01-29

Antal sidor: 77

Ersätts av: SS-EN ISO 12100-2 , SS-EN ISO 12100-2