Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 11665-12:2021

Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: Radon-222 - Del 12: Bestämning av diffusionskoefficient i vattentäta material: membran ensidig aktivitetskoncentration mätmetod

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 11665-12:2021

Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: Radon-222 - Del 12: Bestämning av diffusionskoefficient i vattentäta material: membran ensidig aktivitetskoncentration mätmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the method intended for assessing the radon diffusion coefficient in waterproofing materials such as bitumen or polymeric membranes, coatings or paints, as well as assumptions and boundary conditions which will be met during the test.
The test method described in this document allows to estimate the radon diffusion coefficient in the range of 10-5 m2/s to 10-12 m2/s[8][9] with an associated uncertainty from 10 % to 40 %.

Ämnesområden

Allmänt (13.040.01) Strålningsmätning (17.240)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 11665-12:2021

Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: Radon-222 - Del 12: Bestämning av diffusionskoefficient i vattentäta material: membran ensidig aktivitetskoncentration mätmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel: Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 12: Determination of the diffusion coefficient in waterproof materials: membrane one-side activity concentration measurement method (ISO/TS 11665-12:2018)

Artikelnummer: STD-80028689

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-04-19

Antal sidor: 40

Ersätter: SIS-ISO/TS 11665-12:2018