Standard Svensk standard · SS-EN 1839:2012

Explosiv atmosfär - Bestämning av explosionsgränser hos gaser och ångor

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1839:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1839:2012

Explosiv atmosfär - Bestämning av explosionsgränser hos gaser och ångor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies two test methods (method T and method B) to determine the explosion limits of gases, vapours and their mixtures, mixed with air. An air/inert gas mixture (volume fraction of the oxygen < 21 %) can be used as the oxidizer instead of air. In this European Standard, the term "air" includes such air/inert mixtures.
This European Standard applies to gases, vapours and their mixtures at atmospheric pressure for temperatures up to 200 °C.

Ämnesområden

Explosionsskydd (13.230)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1839:2012

Explosiv atmosfär - Bestämning av explosionsgränser hos gaser och ångor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS/SEK ATEX, SIS/TK 001

Internationell titel: Determination of explosion limits of gases and vapours

Artikelnummer: STD-87524

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-09-22

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 1839

Ersätts av: SS-EN 1839:2017