Standard Svensk standard · SS 27100:2023

Bygg- och anläggningsprodukter – Bedömning av avgivning av farliga ämnen – Bestämning av aktivitetskoncentrationer och aktivitetsindex i mineralbaserade byggprodukter

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 27100:2023

Bygg- och anläggningsprodukter – Bedömning av avgivning av farliga ämnen – Bestämning av aktivitetskoncentrationer och aktivitetsindex i mineralbaserade byggprodukter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a test method for determination of the activity concentrations of the radionuclides potassium (K-40), uranium (U-238) and thorium (Th-232) in mineral-based construction products.  

This document also specifies a method for the calculation of activity index (AI) according to Directive 2013/59/EURATOM, Annex 8 [12] for mineral-based construction products.  

The method is intended to be used for factory production control. 

Ämnesområden

Strålningsmätning (17.240) Oförstörande provning (19.100) Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 27100:2023

Bygg- och anläggningsprodukter – Bedömning av avgivning av farliga ämnen – Bestämning av aktivitetskoncentrationer och aktivitetsindex i mineralbaserade byggprodukter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: WG 3 Radiation from construction products, SIS/TK 497/AG 03

Internationell titel: Construction Products — Assessment of release of dangerous substances — Determination of activity concentrations and activity index in mineral-based construction products

Artikelnummer: STD-82086764

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-04-17

Antal sidor: 19