Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8655-1:2022

Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 1: Terminologi, allmänna krav och rekommendationer (ISO 8655-1:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8655-1:2022

Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 1: Terminologi, allmänna krav och rekommendationer (ISO 8655-1:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies general requirements for piston-operated volumetric apparatus (POVA). It is applicable to pipettes, burettes, dilutors, dispensers and manually operated precision laboratory syringes. It furthermore defines terms for the use of piston-operated volumetric apparatus and gives user recommendations.
This document does not apply to medical products intended for use on humans, e.g. for medical syringes.

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Mätning av volym, massa, densitet, viskositet (17.060) Laboratorievaror och liknande produkter (71.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8655-1:2022

Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 1: Terminologi, allmänna krav och rekommendationer (ISO 8655-1:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Laboratorieutrustning, SIS/TK 440

Internationell titel: Piston-operated volumetric apparatus - Part 1: Terminology, general requirements and user recommendations (ISO 8655-1:2022)

Artikelnummer: STD-80035365

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-05-16

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 8655-1