Standard Svensk standard · SS-EN 16211:2015

Luftbehandling - Fältmetoder för mätning av luftflöden

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16211:2015

Luftbehandling - Fältmetoder för mätning av luftflöden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard specificerar förenklade metoder för mätning av luftflöden på fältet. Standarden tillhandahåller en beskrivning av luftflödesmätmetoderna och hur mätningarna görs inom marginalerna för de föreskrivna metodosäkerheterna.
En mätmetod innebär att det görs punktvis hastighetsmätning över ett tvärsnitt av en kanal för att beräkna luftflödet. Denna metod är ett alternativ till den metod som beskrivs i ISO 3966 och EN 12599. Denna Europastandard kräver att vissa mätförhållanden (längd på rak kanal och enhetlig hastighetsprofil) ska vara uppfyllda för att de föreskrivna mätosäkerheterna för den förenklade metoden ska kunna uppnås.

Ämnesområden

Flöde i slutna system (17.120.10) Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16211:2015

Luftbehandling - Fältmetoder för mätning av luftflöden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ventilation, SIS/TK 170/AG 03

Internationell titel: Ventilation for buildings - Measurement of air flows on site - Methods

Artikelnummer: STD-8023925

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-07-05

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 16211:2015