Standard Swedish standard · SS-EN 16211:2015

Ventilation for buildings - Measurement of air flows on site - Methods

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 16211:2015

Ventilation for buildings - Measurement of air flows on site - Methods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard specificerar förenklade metoder för mätning av luftflöden på fältet. Standarden tillhandahåller en beskrivning av luftflödesmätmetoderna och hur mätningarna görs inom marginalerna för de föreskrivna metodosäkerheterna.
En mätmetod innebär att det görs punktvis hastighetsmätning över ett tvärsnitt av en kanal för att beräkna luftflödet. Denna metod är ett alternativ till den metod som beskrivs i ISO 3966 och EN 12599. Denna Europastandard kräver att vissa mätförhållanden (längd på rak kanal och enhetlig hastighetsprofil) ska vara uppfyllda för att de föreskrivna mätosäkerheterna för den förenklade metoden ska kunna uppnås.

Subjects

Flow in closed conduits (17.120.10) Ventilation and air-conditioning systems (91.140.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 16211:2015

Ventilation for buildings - Measurement of air flows on site - Methods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-8023925

Edition: 1

Approved: 7/5/2015

No of pages: 40

Also available in: SS-EN 16211:2015