Standard Svensk standard · SS-ISO 6394:2008

Anläggningsmaskiner - Bestämning av emissionsljudtrycksnivå vid förarplats - Stationär provning (ISO 6394:2008, IDT)

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-ISO 6394:2008/Cor.1:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6394:2008

Anläggningsmaskiner - Bestämning av emissionsljudtrycksnivå vid förarplats - Stationär provning (ISO 6394:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for determining the emission sound pressure level of earth-moving machinery at the operator’s position, measured in terms of the time-averaged A-weighted emission sound pressure level while the machine is stationary with the engine operating at the rated speed under no-load conditions.
It is applicable to earth-moving machinery as defined in ISO 6165 and specified in ISO 6393:2008, Annex A.

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Anläggningsmaskiner (53.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6394:2008

Anläggningsmaskiner - Bestämning av emissionsljudtrycksnivå vid förarplats - Stationär provning (ISO 6394:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anläggningsmaskiner och gruvdrift, SIS/TK 225

Internationell titel: Earth-moving machinery - Determination of emission sound pressure level at operator's position - Stationary test conditions (ISO 6394:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-65653

Utgåva: 3

Fastställd: 2008-03-31

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 6394