Standard Svensk standard · SS-EN 15036-1:2006

Värmepannor - Metod för mätning av buller från värmepannor, brännare m.m. - Del 1: Luftburet buller från värmekällan

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15036-1:2006

Värmepannor - Metod för mätning av buller från värmepannor, brännare m.m. - Del 1: Luftburet buller från värmekällan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies test methods for airborne noise emissions from heat generators in a test laboratory or at the place of installation. The test methods described in this European Standard, however, may be used for measuring the airborne noise emissions of the appliances and functions listed below. This European Standard applies to following appliances regardless of their heat output and the fuel used: ? wall-mounted and floor-standing heating appliances; ? forced-draught burners; ? boilers/forced-draught burner units; ? boilers with freely allocated forced-draught burners; ? pellet burners. According to this European Standard the manufacturer is allowed to choose an appropriate category of testing for the measured appliance. This European Standard does not apply to: ? appliances used exclusively for heating drinking-water; ? function of heating drinking-water in so-called combined water-heaters; ? heat generators which work with air as the heat transfer medium; ? electrical heating appliances; ? structure-borne noise; ? sound transmission along the flue gas path.

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Centralvärme (91.140.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15036-1:2006

Värmepannor - Metod för mätning av buller från värmepannor, brännare m.m. - Del 1: Luftburet buller från värmekällan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Småskalig utrustning för värmeproduktion, SIS/TK 169

Internationell titel: Heating boilers - Test regulations for airborne noise emissions from heat generators - Part 1: Airborne noise emissions from heat generators

Artikelnummer: STD-46602

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-10-05

Antal sidor: 39