Standard Svensk standard · SS-EN 12441-1

Zink och zinklegeringar - Kemiska analysmetoder - Del 1: Bestämning av aluminium i zinklegeringar med titrimetrisk metod

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 12441-1/A1:2004
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12441-1

Zink och zinklegeringar - Kemiska analysmetoder - Del 1: Bestämning av aluminium i zinklegeringar med titrimetrisk metod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 238 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 238 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 980,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a titrimetric method for the determination of aluminium in zinc alloys. It is applicable to the products specified in EN 1774 and EN 12844.
It is suitable for the determination of aluminium contents (mass fractions) between 3 % and 30 %.

Ämnesområden

Kemisk analys av metalliska material (77.040.30) Bly, zink, tenn och deras legeringar (77.120.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12441-1

Zink och zinklegeringar - Kemiska analysmetoder - Del 1: Bestämning av aluminium i zinklegeringar med titrimetrisk metod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 238 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 238 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 980,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 1: Determination of aluminium in zinc alloys - Titrimetric method

Artikelnummer: STD-31258

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-10-19

Antal sidor: 10