Standard Svensk standard · SS-EN 10351:2011

Kemisk analys av järn och stål - Analys av olegerat och låglegerat stål med optisk emissionsspektrometri med induktivt kopplat plasma - Bestämning av Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Al (total) och Sn [Rutinmetod]

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10351:2011

Kemisk analys av järn och stål - Analys av olegerat och låglegerat stål med optisk emissionsspektrometri med induktivt kopplat plasma - Bestämning av Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Al (total) och Sn [Rutinmetod]
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies an inductively coupled plasma optical emission spectrometry routine method for the analysis of unalloyed and low alloyed steels, whose iron content shall be at least 95 %.

Ämnesområden

Kemisk analys av metalliska material (77.040.30) Stål för värmebehandling (77.140.10) Olegerade stålprodukter (77.140.45)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10351:2011

Kemisk analys av järn och stål - Analys av olegerat och låglegerat stål med optisk emissionsspektrometri med induktivt kopplat plasma - Bestämning av Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Al (total) och Sn [Rutinmetod]
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska analysmetoder för metaller, SIS/TK 122

Internationell titel: Chemical analysis of ferrous materials - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric analysis of unalloyed and low alloyed steels - Determination of Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Al (total) and Sn [Routine method]

Artikelnummer: STD-76890

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-03-08

Antal sidor: 56