Standard Svensk standard · SS-EN 10025-1:2004

Varmvalsade konstruktionsstål - Del 1: Allmänna tekniska leveransbestämmelser

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10025-1:2004

Varmvalsade konstruktionsstål - Del 1: Allmänna tekniska leveransbestämmelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden är en allmän övergripande del av standardserien SS-EN 10025 som omfattar varmvalsade allmänna konstruktionsstål. Denna del anger krav som är gemensamma för de övriga delarna och anger hur utvärderingen av överensstämmelse med specifikationen görs och anger sambandet med byggproduktdirektivet. Standarden används tillsammans med de övriga delarna av EN 10025.

Standarden vänder sig i första hand till de som handlar med stål, stålverk, grossister, inköpare men även konstruktörer och myndigheter som specificerar stål behöver standarden.

Standarden anger beteckning, kemisk sammansättning, mekaniska egenskaper, kontrollomfattning och övriga tekniska leveransbestämmelser för ett antal seghärdade stålsorter.

Del 1 av standardserien SS-EN 10025 anger hur CE-märkning av stål enligt de övriga delarna görs.

Omfattning
1.1 Denna standard anger krav på platta och långa produkter (se avsnitt 3) av varmvalsade allmänna konstruktionstål förutom konstruktionsrör. Del 1 av denna standard anger de allmänna tekniska leveransbestämmelserna. De särskilda kraven för konstruktionsstålen finns i följande delar. Del 2: Tekniska leveransbestämmelser för olegerade stål Del 3: Tekniska leveransbestämmelser för normaliserade/normaliservalsade finkornstål Del 4: Tekniska leveransbestämmelser för termomekaniskt valsade finkornstål Del 5: Tekniska leveransbestämmelser för konstruktionsstål med förbättrat motstånd mot atmosfärisk korrosion Del 6: Tekniska leveransbestämmelser för platta produkter av höghållfast stål i seghärdat tillstånd Stålen i denna standard är avsedda för svetsade och nitade konstruktioner. 1.2 Denna standard gäller inte för belagda produkter eller produkter för allmänna tillämpningar enligt standarder i Litteraturförteckningen. Detta är grunddokumentet och bör användas tillsammans med de övriga delarna i serien.

Ämnesområden

Stål för värmebehandling (77.140.10) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10025-1:2004

Varmvalsade konstruktionsstål - Del 1: Allmänna tekniska leveransbestämmelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery conditions

Artikelnummer: STD-38069

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-03

Antal sidor: 67

Ersätter: SS-EN 10137-1 , SS-EN 10137-2 , SS-EN 10155 , SS-EN 10113-1 T1 , SS-EN 10113-2 , SS-EN 10113-1 , SS-EN 10113-3 , SS-EN 10025+A1