Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13900

Stål - Bestämning av borhalt - Spektrofotometrisk metod med curcumin efter destillering (ISO 13900:1997)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13900

Stål - Bestämning av borhalt - Spektrofotometrisk metod med curcumin efter destillering (ISO 13900:1997)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of the boron content in steel using a curcumin spectrophotometric method after distillation. The method is applicable to a boron content of between 0,000 05 % (m/m) and 0,001 0 % (m/m).

Ämnesområden

Verktygsstål (77.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13900

Stål - Bestämning av borhalt - Spektrofotometrisk metod med curcumin efter destillering (ISO 13900:1997)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska analysmetoder för metaller, SIS/TK 122

Internationell titel: Steel - Determination of content - Curcumin spectrophotometric method after distillation (ISO 13900:1997)

Artikelnummer: STD-32781

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-08-16

Antal sidor: 15