Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4946:2016

Stål och gjutjärn - Bestämning av kopparhalt - Spektrofotometrisk metod med 2,2’-Diquinolyl (ISO 4946:2016)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4946:2016

Stål och gjutjärn - Bestämning av kopparhalt - Spektrofotometrisk metod med 2,2’-Diquinolyl (ISO 4946:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a spectrophotometric method for the determination of copper in steel and cast iron by 2,2’-biquinoline.The method is applicable to the determination of copper mass fraction in the range of 0,02 % and 5 %.

Ämnesområden

Järn och stål (77.080) Järn och stål Allmänt (77.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4946:2016

Stål och gjutjärn - Bestämning av kopparhalt - Spektrofotometrisk metod med 2,2’-Diquinolyl (ISO 4946:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska analysmetoder för metaller, SIS/TK 122

Internationell titel: Steel and cast iron - Determination of copper - 2,2'-Biquinoline spectrophotometric method (ISO 4946:2016)

Artikelnummer: STD-8019478

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-03-16

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 24946/AC:1991 , SS-EN 24946