Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3743-1:2009

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor - Teknisk metod för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält med användning av ljudtryck - Del 1: Jämförande metod för rum med hårda väggar (ISO 3743-1:1994)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 3743-1:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3743-1:2009

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor - Teknisk metod för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält med användning av ljudtryck - Del 1: Jämförande metod för rum med hårda väggar (ISO 3743-1:1994)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 3743 specifies a relatively simple engineering method for determining the sound power levels of small, movable noise sources. The measurements are carried out when the source is installed in a hard-walled test room. A comparison method is used to determine to the octave-band sound power levels of the source. The spartial average (octave-band) sound pressure levels produced by the source under test are compared to the spatial average (octave-bamd) sound pressure levels produced by a reference sound source of known sound power output. The difference in sound pressure levels is equal to the difference in sound power levels if conditions are the same for both sets of measurements. The A-weighted sound power level is then calculated from the octave.band sound power levels.NOTE 1 Precision methods for the determination of sound power levels of small noise sources are specified in ISO 3741 and ISO 3745.

Ämnesområden

Buller och mätmetod (14.020) Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3743-1:2009

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor - Teknisk metod för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält med användning av ljudtryck - Del 1: Jämförande metod för rum med hårda väggar (ISO 3743-1:1994)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources - Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields - Part 1: Comparison method for hard-walled test rooms (ISO 3743-1:1994)

Artikelnummer: STD-70303

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-08-03

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 3743-1

Ersätts av: SS-EN ISO 3743-1:2010