Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14031

Miljöledning - Utvärdering av miljöprestanda - Vägledning (ISO 14031:1999)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14031:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14031

Miljöledning - Utvärdering av miljöprestanda - Vägledning (ISO 14031:1999)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard ger vägledning för att utforma och tillämpa utvärdering av miljöprestanda i en organisation. Den är tillämpbar på alla organisationer oavsett typ, storlek, lokalisering och komplexitet.
Denna standard fastställer inte nivåer för miljöprestanda. Den är inte avsedd att användas som kravstandard för certifiering eller registrering eller för att fastställa någon annan form av överensstämmelsekrav för miljöledningssystem.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöskydd (13.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14031

Miljöledning - Utvärdering av miljöprestanda - Vägledning (ISO 14031:1999)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines (ISO 14031:1999)

Artikelnummer: STD-27342

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-18

Antal sidor: 53

Ersätts av: SS-EN ISO 14031:2013