Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14040:2006

Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur (ISO 14040:2006)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 14040:2006/A1:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14040:2006

Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur (ISO 14040:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 251 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 251 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 601,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard beskriver principer och struktur för livscykelanalys (LCA), som innefattar: a) LCA-studiens definition av mål och omfattning, b) livscykelinventeringsanalysen (LCI), c) miljöpåverkansbedömningen (LCIA), d) livscykeltolkningen, e) redovisning och kritisk granskning av LCA-studien, f) begränsningar för LCA-studien, g) sambanden mellan de olika LCA-faserna, h) villkore

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10) Produkters livscykler (13.020.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14040:2006

Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur (ISO 14040:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 251 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 251 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 601,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Livscykelanalys, SIS/TK 207/AG 01

Internationell titel: Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (ISO 14040:2006)

Artikelnummer: STD-46612

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-10-05

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-EN ISO 14041 , SS-EN ISO 14042 , SS-EN ISO 14043 , SS-EN ISO 14040