Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17021-3:2019

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 3: Kompetenskrav för revision och certifiering av kvalitetsledningssystem (ISO/IEC 17021-3:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17021-3:2019

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 3: Kompetenskrav för revision och certifiering av kvalitetsledningssystem (ISO/IEC 17021-3:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies additional competence requirements for personnel involved in the audit and certification process for quality management systems (QMS) and complements the existing requirements of ISO/IEC 17021-1.
NOTE This document is applicable for auditing and certification of a QMS based on ISO 9001. It can also be used for other QMS applications.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17021-3:2019

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 3: Kompetenskrav för revision och certifiering av kvalitetsledningssystem (ISO/IEC 17021-3:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems (ISO/IEC 17021-3:2017)

Artikelnummer: STD-80009466

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-28

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO/IEC 17021-3:2018