Standard Svensk standard · SS-EN 370:2024

Träskydd – Bestämning av utrotningsverkan för att förhindra utveckling av strimmig trägnagare – Provning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 370:2024

Träskydd – Bestämning av utrotningsverkan för att förhindra utveckling av strimmig trägnagare – Provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of the curative action of a wood preservative against infestation by Anobium punctatum (De Geer) when the product is applied as a surface treatment to wood.

This method is applicable to any surface-applied treatment that is intended to prevent emergence of adult beetles but not intended to kill larvae in infested timber.

NOTE 1 This method can be used in conjunction with an ageing procedure, for example EN 73.

NOTE 2 Products intended to kill larvae can be tested by the method described in EN 48.

Ämnesområden

Träskyddande kemikalier (71.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 370:2024

Träskydd – Bestämning av utrotningsverkan för att förhindra utveckling av strimmig trägnagare – Provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Beständighet och rundvirke, SIS/TK 182/AG 03

Internationell titel: Wood preservatives — Determination of eradicant efficacy in preventing emergence of Anobium punctatum (De Geer)

Artikelnummer: STD-82086495

Utgåva: 2

Fastställd: 2024-04-05

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 370