Standard Svensk standard · SS-EN 1014-3:2010

Träskydd - Kreosot och kreosotbehandlat trä - Metoder för provtagning och analys - Del 3: Bestämning av innehållet av benso(a)pyren i kreosotolja

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1014-3:2010

Träskydd - Kreosot och kreosotbehandlat trä - Metoder för provtagning och analys - Del 3: Bestämning av innehållet av benso(a)pyren i kreosotolja
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of benzo(a)pyrene in creosote using high performance liquid chromatography (HPLC). This standard is only applicable to creosotes containing more than 30 mg/kg benzo(a)pyrene.

Ämnesområden

Träskyddande kemikalier (71.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1014-3:2010

Träskydd - Kreosot och kreosotbehandlat trä - Metoder för provtagning och analys - Del 3: Bestämning av innehållet av benso(a)pyren i kreosotolja
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Beständighet och rundvirke, SIS/TK 182/AG 03

Internationell titel: Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of sampling and analysis - Part 3: Determination of the benzo(a)pyrene content of creosote

Artikelnummer: STD-74459

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-06-18

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1014-3