Standard Svensk standard · SIS-CEN/TS 15397:2023

Träskydd - Metod för naturlig åldring ovan mark av behandlade träprover före biologisk laboratorieprovning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS-CEN/TS 15397:2023

Träskydd - Metod för naturlig åldring ovan mark av behandlade träprover före biologisk laboratorieprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This CEN Technical Specification specifies a method of natural preconditioning for wood specimens treated with a wood preservative either by penetrating processes or by surface application that can be used in conjunction with existing European Standards on testing of the preventive action of wood preservatives against basidiomycetes and/or insects.

Ämnesområden

Träskyddande kemikalier (71.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS-CEN/TS 15397:2023

Träskydd - Metod för naturlig åldring ovan mark av behandlade träprover före biologisk laboratorieprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Beständighet och rundvirke, SIS/TK 182/AG 03

Internationell titel: Wood preservatives - Method for natural preconditioning out of ground contact of treated wood specimens prior to biological laboratory test

Artikelnummer: STD-80045862

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-10-05

Antal sidor: 20