Standard Svensk standard · SS 662241/T1:2006

Informationsteknisk utrustning - Alfanumeriskt tangentbord för svenskt bruk - Tillägg 1: Svenskt tangentbordsmönster för namnskrivning med latinska tecken

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 662241/T1:2006

Informationsteknisk utrustning - Alfanumeriskt tangentbord för svenskt bruk - Tillägg 1: Svenskt tangentbordsmönster för namnskrivning med latinska tecken
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Tillägget är avsett att tillämpas för alfanumeriska tangentbord när det finns ett behov av att skriva in ytterligare tecken förutom de tecken som finns med i SS 66 22 41, utgåva 2. De tecken som specificeras här har hämtats från E-nämndens dokument 05:05 ”Riktlinjer för teckenmängd för namnskrivning i svensk elektronisk
förvaltning” samt från ISO/IEC 10646:2003, ”collection” 282.

Ämnesområden

Terminalutrustning och övrig kringutrustning (35.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 662241/T1:2006

Informationsteknisk utrustning - Alfanumeriskt tangentbord för svenskt bruk - Tillägg 1: Svenskt tangentbordsmönster för namnskrivning med latinska tecken
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: e-Tillgänglighet, SIS/TK 504

Internationell titel: Information technology equipment - Alphanumeric keyboard for Swedish use - Amendment 1: Swedish layout for name-writing with Latin Characters

Artikelnummer: STD-44473

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-01-25

Antal sidor: 19

Tillägg till: SS 662241