Standard Svensk standard · SS 662241

Informationsteknisk utrustning - Alfanumeriska tangentbord för svenskt bruk

Status: Gällande

· Tillägg: SS 662241/T1:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 662241

Informationsteknisk utrustning - Alfanumeriska tangentbord för svenskt bruk
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 304 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 304 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 686,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard är avsedd att tillämpas för alfanumeriska tangentbord (dvs. tangentbord med alfanumeriska tangenter) som ingår i IT-utrustning (som persondatorer, arbetsstationer, dataterminaler, bärbara datorer med tangentbord, tangentbord visade på skärm och elektroniska skrivmaskiner) och som är avsedda att i första hand användas i Sverige eller för skrivning av svenska. Den är dock inte i alla delar tillämplig för tvådelade alfanumeriska tangentbord eller för alfanumeriska tangentbord av
så begränsad storlek att alla krav i ISO/IEC 9995 inte kan uppfyllas.
Tvådelade tangentbord behandlas i ISO/IEC 15411:1999. Små tangentbord förekommer t.ex. på bärbara datorer. Hur sådana skall se ut och fungera behandlas i ISO/IEC 15412:1999.

Ämnesområden

Terminalutrustning och övrig kringutrustning (35.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 662241

Informationsteknisk utrustning - Alfanumeriska tangentbord för svenskt bruk
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 304 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 304 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 686,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: e-Tillgänglighet, SIS/TK 504

Internationell titel: Alphanumeric keyboards for Swedish use

Artikelnummer: STD-28089

Utgåva: 2

Fastställd: 2000-06-06

Antal sidor: 19

Ersätter: SIS 662241