Standard Svensk standard · SS-ISO 20189:2019

Akustik - Skärmar, möbler och enstaka objekt avsedda för inomhusbruk - utvärdering av ljudabsorption och ljudreduktion hos skärmelement baserat på laboratoriemätningar (ISO 20189:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 20189:2019

Akustik - Skärmar, möbler och enstaka objekt avsedda för inomhusbruk - utvärdering av ljudabsorption och ljudreduktion hos skärmelement baserat på laboratoriemätningar (ISO 20189:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies how screens, furniture and single objects intended for interior use are assessed
with regard to sound absorption and specifies the evaluation of sound attenuation for floor screens. It
also specifies under which circumstances various interior products for offices, schools and other public
spaces are considered as plane absorbers or as discrete single objects. A product considered as a single
object and intended for interior use is measured according to ISO 354 and evaluated by its equivalent
sound absorption area or object sound absorption coefficient in octave bands. This document defines
interior products and single objects and it comprises additional information regarding measurements
and assessment of single objects.
The sound absorption as specified in this document can be used to calculate:
a) reverberation time characteristics in rooms;
b) room acoustic parameters using ray tracing software.

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140) Allmänt Bullermätning (17.140.01) Övrigt (17.140.99) Inredning (91.060.01) Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01) Inredningsdelar (94.450) Möbler (97.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 20189:2019

Akustik - Skärmar, möbler och enstaka objekt avsedda för inomhusbruk - utvärdering av ljudabsorption och ljudreduktion hos skärmelement baserat på laboratoriemätningar (ISO 20189:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Screens, furniture and single objects intended for interior use - Rating of sound absorption and sound reduction of elements based on laboratory measurements (ISO 20189:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80011657

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-05-06

Antal sidor: 40