Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3826-4:2015

Kollaberbar plastbehållare för humant blod och blodkomponenter - Del 4: Blodpåsar för aferesbehandling med integrerade funktioner (ISO 3826-4:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3826-4:2015

Kollaberbar plastbehållare för humant blod och blodkomponenter - Del 4: Blodpåsar för aferesbehandling med integrerade funktioner (ISO 3826-4:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of EN ISO 3826 specifies requirements, including performance requirements, for apheresis blood bag systems with integrated features. Apheresis blood bag systems need not contain all of the integrated features identified in this document.
The integrated features refer to:
? needle stick protection device;
? leucocyte filter;
? sterile barrier filter;
? pre-collection sampling device;
? red blood cell storage bag;
? plasma storage bag;
? platelet storage bag;
? polymorphonucleic (stem) cell storage bag;
? post collection sampling devices;
? connections for storage solutions, anticoagulant and replacement fluid.
This part of ISO 3826 specifies additional requirements for blood bag systems used to collect varying quantities of blood components or cells by apheresis. This part of ISO 3826 can be used on automated or semi-automated blood collection systems.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3826-4:2015

Kollaberbar plastbehållare för humant blod och blodkomponenter - Del 4: Blodpåsar för aferesbehandling med integrerade funktioner (ISO 3826-4:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 4: Aphaeresis blood bag systems with integrated features (ISO 3826-4:2015)

Artikelnummer: STD-8015625

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-08-23

Antal sidor: 52