Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23500-3:2019

Vägledning för tillredning och kvalitetsstyrning av vätskor för hemodialys och relaterade terapier - Del 3: Vatten för hemodialys och relaterade terapier (ISO 23500-3:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23500-3:2019

Vägledning för tillredning och kvalitetsstyrning av vätskor för hemodialys och relaterade terapier - Del 3: Vatten för hemodialys och relaterade terapier (ISO 23500-3:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies minimum requirements for water to be used in haemodialysis and related therapies.
This document includes water to be used in the preparation of concentrates, dialysis fluids for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration, and for the reprocessing of haemodialysers.
This document excludes the operation of water treatment equipment and the final mixing of treated water with concentrates to produce dialysis fluid. Those operations are the sole responsibility of dialysis professionals. This document does not apply to dialysis fluid regenerating systems.

Ämnesområden

Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25) Kirurgiska implantat, proteser och ortoser (11.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23500-3:2019

Vägledning för tillredning och kvalitetsstyrning av vätskor för hemodialys och relaterade terapier - Del 3: Vatten för hemodialys och relaterade terapier (ISO 23500-3:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: CEN TC 205, ISO TC 210 JWG 4, ISO TC 210 WG 5, SIS/TK 330/AG 09

Internationell titel: Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies - Part 3: Water for haemodialysis and related therapies (ISO 23500-3:2019)

Artikelnummer: STD-80010682

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-03-28

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 13959:2015