Standard Svensk standard · SS-ISO 35001:2020

Bioriskhantering för laboratorier och andra liknande organisationer (ISO 35001:2019, IDT)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-ISO 35001:2019/Amd 1:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 35001:2020

Bioriskhantering för laboratorier och andra liknande organisationer (ISO 35001:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta innebär standarden

Standarden definierar en process för att identifiera, bedöma, kontrollera och övervaka de risker som är förknippade med farligt biologiskt material som kan finnas på laboratorier och andra liknande verksamheter.

Fördelar med att använda standarden

Varje laboratorium eller annan organisation som arbetar med, lagrar, transporterar och/eller kasserar farligt biologiskt material kan använda denna standard för att sätta upp ett system för bioriskhantering. Standarden kompletterar befintliga internationella standarder för laboratorier tex SS-EN ISO 15189

Standarden är inte avsedd för

  • Laboratorier som testar förekomst av mikroorganismer och/eller toxiner i livsmedel eller foder.
  • Hantering av risker som uppkommer genom användning av genetiskt modifierad gröda i jordbruket.
Omfattning
Detta dokument definierar en process för att identifiera, bedöma, kontrollera och övervaka de risker som är förknippade med farligt biologiskt material. Detta dokument är tillämpligt på varje laboratorium eller annan organisation som arbetar med, lagrar, transporterar och/eller kasserar farligt biologiskt material.
Detta dokument är avsett att komplettera befintliga internationella standarder för laboratorier.
Detta dokument är inte avsett för laboratorier som testar förekomst av mikroorganismer och/eller toxiner i livsmedel eller foder. Detta dokument är inte avsett för hantering av risker som uppkommer genom användning av genetiskt modifierad gröda i jordbruket.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Mikrobiologi allmänt (07.100.01) Medicinsk vetenskap (11.020.20) Övriga standarder inom hälso- och sjukvård (11.020.99) Allmänt Laboratoriemedicin (11.100.01) Övrigt (11.100.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 35001:2020

Bioriskhantering för laboratorier och andra liknande organisationer (ISO 35001:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Medicinsk diagnostik, SIS/TK 331

Internationell titel: Biorisk management for laboratories and other related organisations (ISO 35001:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80022184

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-01-23

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-ISO 35001:2020