Standard Swedish standard · SS-ISO 35001:2020

Biorisk management for laboratories and other related organisations (ISO 35001:2019, IDT)

Status: Valid

· Amended by: SS-ISO 35001:2019/Amd 1:2024
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 35001:2020

Biorisk management for laboratories and other related organisations (ISO 35001:2019, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument definierar en process för att identifiera, bedöma, kontrollera och övervaka de risker som är förknippade med farligt biologiskt material. Detta dokument är tillämpligt på varje laboratorium eller annan organisation som arbetar med, lagrar, transporterar och/eller kasserar farligt biologiskt material.
Detta dokument är avsett att komplettera befintliga internationella standarder för laboratorier.
Detta dokument är inte avsett för laboratorier som testar förekomst av mikroorganismer och/eller toxiner i livsmedel eller foder. Detta dokument är inte avsett för hantering av risker som uppkommer genom användning av genetiskt modifierad gröda i jordbruket.

Subjects

Management systems (03.100.70) General (07.100.01) Medical science (11.020.20) Other standards related to health care in general (11.020.99) General (11.100.01) Other (11.100.99)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 35001:2020

Biorisk management for laboratories and other related organisations (ISO 35001:2019, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80022184

Edition: 1

Approved: 1/23/2020

No of pages: 40

Also available in: SS-ISO 35001:2020