Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23162:2021

Grundläggande spermaundersökning - specifikation och testmetoder (ISO 23162:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23162:2021

Grundläggande spermaundersökning - specifikation och testmetoder (ISO 23162:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument specificeras minimikraven för utrustning och kritiska aspekter av testmetoderna för bästa praxis i laboratorier som utför grundläggande undersökning av mänsklig sperma insamlad via ejakulation.
Detta dokument är tillämpligt på hela processen för grundläggande manuell spermaundersökning och även på provberedning för datorstödd spermaanalys (CASA).
Detta dokument gäller inte för bestämningar efter vasektomi.
Anmärkning: Med tanke på de medicinsk-juridiska konsekvenserna av utvärdering av ejakulat efter vasektomi är metodiken i detta dokument med all sannolikhet otillräcklig för att fastställa att ett ejakulat är helt ”klart” (d.v.s. att det inte finns några spermier i ejakulatet).

Ämnesområden

Allmänt Laboratoriemedicin (11.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23162:2021

Grundläggande spermaundersökning - specifikation och testmetoder (ISO 23162:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Medicinsk diagnostik, SIS/TK 331

Internationell titel: Basic semen examination - Specification and test methods (ISO 23162:2021)

Artikelnummer: STD-80037709

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-07-19

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN ISO 23162:2021