Standard Svensk standard · SS 91100:2014

Digitala trygghetslarm - Internetprotokoll för digitala trygghetslarm (SCAIP) - Specifikation

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 91100:2014

Digitala trygghetslarm - Internetprotokoll för digitala trygghetslarm (SCAIP) - Specifikation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

This is a standard for an open IP-based communication protocol that can be used by social care services to support people living in their own homes or grouped living. Standardization of an open communication protocol is needed to ensure interoperability in the market of social care services.

The protocol defined in this standard will allow an open transparent non-proprietary information transfer and communication between users and social services via mainstream communication networks. An official standardised open protocol prevents social care alarms from being blocked or restricted in the European and global telecommunications networks and internet connections.

The protocol is defined to handle initiation, addressing, and transport functions based on SIP (Session Initiation Protocol) in order to set up a media stream and to transfer information between the user and the receiver. The data exchange of the protocol is defined as an XML schema including the alarm types, codes and additional information. In this standard two generic use cases are described: one without establishment of a voice or multimedia session, and one use case describing an event message exchange combined with an additional voice or multimedia session using SIP.

The series of publications for social care alarms includes the following:

SS 91100:2014 Digital social alarm – Social care alarm internet protocol (SCAIP) – Specification

SIS-TR 91101:2016 Digital social alarm – Social care alarm internet protocol (SCAIP) – Test specification

SIS-TR 91102:2016 Digital social alarm – Social care alarm internet protocol (SCAIP) – Implementation guideline


Detta är en standard för ett öppet IP-baserat kommunikationsprotokoll för trygghetslarm, SCAIP (Social Care Alarm Internet Protocol). Standarden beskriver och definierar kommunikationen mellan en larmenhet och en larmmottagning. Ett öppet kommunikationsprotokoll är nödvändigt för att säkerställa interoperabilitet i trygghetskedjan.

Protokollet som definieras i denna standard tillåter en öppen och transparant informationsöverföring och kommunikation mellan trygghetslarmssystem för kommunikation och larm mellan enheter och larmmottagning.

Denna standard ingår i en serie publikationer för digitala trygghetslarm där följande ingår:

SS 91100:2014 Digitala trygghetslarm – Internetprotokoll för digitala trygghetslarm (SCAIP) – Specifikation

SIS-TR 91101:2016 Digitala trygghetslarm – Internetprotokoll för digitala trygghetslarm (SCAIP) – Testspecifikation

SIS-TR 91102:2016 Digitala trygghetslarm – Internetprotokoll för digitala trygghetslarm (SCAIP) – Vägledning för införande

Standarden riktar sig dels till utvecklare och leverantörer av digitala trygghetslarm, dels till upphandlare av desamma, som till exempel inköpsansvariga på kommunerna.

Omfattning
This standard specifies the Social Care Alarm Internet Protocol SCAIP. This standard describes how the protocol handles a multimedia communication stream and how to send event messages between the Alarm Sender and the Alarm Receiver over an IP communication network such as Internet.
The alarm protocol is defined as an XML schema including the alarm types, codes and additional information required to fulfil the requested functionality. The Social Care Alarm communication protocol uses an additional transport protocol SIP (Session Initiation Protocol) to set up and to handle addressing and transport functions.

Ämnesområden

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01) Larm- och varningssystem (13.320) Informationsteknik Allmänt (35.020) Programutveckling och systemdokumentation (35.080) Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 91100:2014

Digitala trygghetslarm - Internetprotokoll för digitala trygghetslarm (SCAIP) - Specifikation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trygghetskedjan för trygghetslarm, SIS/TK 574

Internationell titel: Digital social alarm - Social care alarm internet protocol (SCAIP) - Specification

Artikelnummer: STD-101762

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-04-28

Antal sidor: 40