Standard Svensk standard · SS-ISO 19050:2015

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av metalhalt med ICP-AES (ISO 19050:2015, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 19050:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19050:2015

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av metalhalt med ICP-AES (ISO 19050:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 19050:2015 describes the method of determination of both major and trace levels of metal contents in rubber ? raw, vulcanized ? by ICP-OES.

Ämnesområden

Latex och rågummi (83.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19050:2015

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av metalhalt med ICP-AES (ISO 19050:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, raw, vulcanised - Determination of metal content by ICP-OES (ISO 19050:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8016415

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-09-30

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS-ISO 19050:2021