Standard Svensk standard · SS-ISO 11089

Ovulkat syntetiskt gummi - Bestämning av skyddsmedel genom högtrycksvätskekromatografi

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 11089:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11089

Ovulkat syntetiskt gummi - Bestämning av skyddsmedel genom högtrycksvätskekromatografi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard describes a procedure for the determination of the following anti-degradants in raw synthetic rubbers:
N-alkyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine;
N-aryl-N'-aryl-p-phenylenediamine;
N-phenyl-beta- naphtylamine;
poly-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline.
Extender oils, when present, may interfere.
The method, with modification if necessary, may be applied to the determination of other amine anti-degradants.
NOTE - The method has been tested successfully on CR, NBR and SBR.

Ämnesområden

Latex och rågummi (83.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11089

Ovulkat syntetiskt gummi - Bestämning av skyddsmedel genom högtrycksvätskekromatografi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Rubber, raw synthetic - Determination of anti-degradants by high-pressure liquid chromatography

Artikelnummer: STD-30902

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-09-07

Antal sidor: 6

Ersätts av: SS-ISO 11089:2010