Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 1778

Karakteristiska värden för svetsade konstruktioner av termoplast - Bestämning av tillåtna spänningar och moduler

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, kundservice @sis.se, telefon 08-555 523 10, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Ämnesområden

Termoplastmaterial (83.080.20) Gummi- och plastprodukter Allmänt (83.140.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Characteristic values for welded thermoplastic constructions - Determination of allowable stresses and moduli for design of thermoplastics equipment

Artikelnummer: STD-27918

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-04-28

Antal sidor: 0

Ikraftsätter: EN 1778