Standard Svensk standard · SS-ISO 2007:2007

Ovulkat gummi - Bestämning av plasticitet - Snabbplastometermetod (ISO 2007:2007, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 2007:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 2007:2007

Ovulkat gummi - Bestämning av plasticitet - Snabbplastometermetod (ISO 2007:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the rapid determination of the plasticity of raw rubber and unvulcanized compounded rubber. It is applicable to the determination of the plasticity retention index (PRI) as specified in ISO 2930, Rubber, raw natural — Determination of plasticity retention index (PRI).

Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 2007:2007

Ovulkat gummi - Bestämning av plasticitet - Snabbplastometermetod (ISO 2007:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, unvulcanized - Determination of plasticity - Rapid-plastimeter method (ISO 2007:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-61500

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-07-06

Antal sidor: 5

Ersätter: SS-ISO 2007

Ersätts av: SS-ISO 2007:2018