Standard Svensk standard · SS-ISO 132:2011

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av sprickbildning vid böjpåkänning (De Mattia) (ISO 132:2011, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 132:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 132:2011

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av sprickbildning vid böjpåkänning (De Mattia) (ISO 132:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method of test intended for use in comparing the resistance of vulcanized or thermoplastic rubbers to the formation and growth of cracks, when subjected to repeated flexing on the De Mattia type machine. For determination of crack growth, an artificial cut is made in the test piece to initiate cut growth.

Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 132:2011

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av sprickbildning vid böjpåkänning (De Mattia) (ISO 132:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of flex cracking and crack growth (De Mattia) (ISO 132:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-82241

Utgåva: 4

Fastställd: 2011-11-24

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 132:2005

Ersätts av: SS-ISO 132:2017